ZÁPIS 2021/2022

Informace k zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání pro rok 2021/2022 budou vyvěšeny od 6.4.2021 zde na webových stránkách a na nástěnce před budouvou mateřské školy (bude instalována v březnu).