ZÁPIS 2021/2022

INFORMACE K ZÁPISU DO MŠ

V souvislosti s protiepidemickými opatřeními proběhne přijímací řízení k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců, pouze vhozením příslušných dokumentů do poštovní schránky mateřské školy vedle vstupních dveří.

 

TERMÍN ZÁPISU

2.-16.5.2021

 

K zápisu prosím doložte:

  1. Vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání potvrzenou lékařem - ke stažení zde
  2. Kopii rodného listu dítěte
  3. Kritéria přijetí (seznámení s nimi stvrzené podpisem) - ke stažení zde

 

V týdnu od 17.-23.5.2021 Vám budou do emailové schránky odeslány informace s přidělením registračního čísla Vašeho dítěte, pod kterým budou zveřejňovány výsledky přijímacího řízení.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách MŠ a na nástěnce před MŠ od 24.5.2021.

Co má dítě umět před nástupem do mateřské školy.    Milí rodiče, pokud se rozhodujete, že přihlásíte Vaše dítě do mateřské školy a chcete mu tento velký krok ulehčit, přečtěte si zajímavý článek v odkazu. Dozvíte se v něm, co všechno by Vaše dítě před nástupem do mateřské školy již mělo zvládnout.