Provozní řád školní jídelny

Zde jsou k nahlédnutí provozní řády školní jídelny MŠ a výdejny Základní školy

Provozní řád školní jídelny - výdejny pro  Základní školu Prusinovice