Program vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Vzdělávací obsah našeho školního vzdělávacího programu:

„HRAJEME SI OD JARA DO ZIMY“

Tento vzdělávací obsah slouží pedagogům naší mateřské školy jako východisko vlastní vzdělávací nabídky jednotlivých tříd. Tvoří jej čtyři integrované bloky, které jsou uspořádány do delších časových celků – záměrně nejsou připraveny na každý měsíc, aby časové rozvržení nesvazovalo učitelky při tvorbě jednotlivých třídních vzdělávacích programů. Při jejich tvorbě jsme vycházeli z předchozích zkušeností, celky obsahují pestrou nabídku témat.

Tématický blok: PODZIM STOJÍ ZA VRÁTKY

Časové období: září, říjen, listopad

Podtémata:

  • Škola nás volá
  • Mám kamarády?
  • Tady jsem doma
  • Na poli
  • Na zahradě
  • V lese
  • Loučení s podzimem
  • Co umí vítr a déšť
  • Moje tělo a zdraví
  • Když kamarád stůně

Program vzdělávání ke stažení [PDF]