Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Organizační podmínky školky

Organizace dne v mateřské škole

06:00 - 08:00

 • Scházení dětí ve třídách, spontánní hry, zařazení do řízených individuálních a skupinových činností

08:00 - 11:30

 • Průběžná svačina, hygiena
 • Pokračují individuální spontánní hry
 • Didakticky zacílené činnosti (záměrné i spontánní učení) individuálně a ve skupinách
 • Individuální péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami (logopedická péče)
 • Jazykové chvilky
 • Smyslové hry
 • Ranní cvičení
 • Pobyt venku

11:30 - 12:30

 • Hygiena
 • Oběd

12:15 - 12:45

 • Hygiena
 • Příprava na odpočinek

12:30 - 14:00

 • Odpočinek, četba na pokračování
 • Náhradní nespací aktivity (volné hry, didakticky zacílené činnosti)

14:00 - 14:30

 • Hygiena, relaxační aktivity.
 • Masáže na akupresurních rohožích, válečky, jóga prstů.

14:30 - 16:00

 • Průběžná odpolední svačina
 • Odpolední zájmové činnosti dětí. Spontánní hry
 • Hry konstruktivní, smyslové, námětové, grafické, hudební, pohybové ap.