Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Jídelna

Informace k platbě stravného

  • Pro stravování je nutné mít účet u peněžního ústavu (banky) a zřízený příkaz k inkasu ve prospěch účtu MŠ.
  • Platba stravného a školného je prováděna bezhotovostně na účet MŠ 1484061399/0800.
  • Nový strávník je povinen ještě před zahájením stravování uhradit zálohu (jistinu)  která činí : MŠ 1400,- Kč v ZŠ 700,- Kč.

     Tato záloha bude vyúčtována po ukončení stravování v daném zařízení.

  • Vyplněnou přihlášku ke stravování odevzdejte po zadání příkazu k inkasu v kanceláři ŠJ.
  • Stravné se bude dále strhávat zpětně vždy ke 10. dni v měsíci, zajistěte si proto dostatečný finanční limit, aby mohla platba proběhnout.

      Doporučení limitu MŠ celodenní + školné = 2000,-Kč, ZŠ  700,- Kč

      Při zadání příkazu je nutné uvést variabilní symbol, který vám přidělí vedoucí jídelny a je stejný po celou dobu stravování.

Stravu lze odhlásit na daný den nejpozději do 7 hodin na telefonu ŠJ 702 047 927

(hlasová zpráva, SMS)

První den nemoci lze odebrat neodhlášené jídlo v době od 11-11.30 hodin

Rodiče jsou povinni od 2. dne nepřítomnosti dítěte stravu odhlásit, jinak se účtuje plná částka za oběd, který propadl v době nepřítomnosti žáka a neodhlášení.