• Logopedický kroužek
  • Tělesná výchova
  • Projekt "Zdravý úsměv"