Částečné otevření MŠ od 12.4.2021

Částečné otevření MŠ od 12.4.2021

Vážení rodiče,

od pondělí 12.dubna 2021 se znovu otevírá mateřská škola.

Bohužel jen v omezeném režimu pro některé děti a za doržení mnoha podmínek. 

KDO:

 • předškoláci
 • děti rodičů vybraných profesí:
  • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
  • pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá,
  • pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
  • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
  • příslušníci ozbrojených sil,
  • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
  • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
  • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
  • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
  • zaměstnanci Finanční správy České republiky.
  • Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

TESTOVÁNÍ:

 • děti budou testováni 2x týdně neinvazivními antigenními testy značky Singclean (pondělí, čtvrtek, nebo v den příchodu)
 • dítě nemůže být nuceno k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. V tomto případě je dítě omluveno a rodič se může domluvit s pedagogem na formě distanční výuky
 • testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu. U dětí v MŠ bude odběr provádět zákonný zástupce či jím pověřená osoba. Pro testování bude vyhrazen prostor na školní zahradě (dle počasí). Vyhodnocení testu trvá cca 10 minut. Prosím počítejte s tímto časem před vstupem do školky. Zároveň prosím doma děti na testování připravujte.
 • instruktážní video najdete na stránkách : https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

RESPIRÁTORY:

 • děti v mateřké škole nemusí nosit ochranu úst a nosu
 • všechny osoby vstupující do budovy mateřské školy jsou povinni mít nasazený respirátor

STRAVOVÁNÍ:

 • předškoláci budou automaticky přihlášeni od pondělí ke stravování, v případě, že nenastoupíte, prosím o odhlášení 
 • ostatní děti je nutné přihlásit na telefonu ŠJ (SMS) do pondělí do 7:00 hodin

Režim mateřské školy zůstává jinak stejný jen za zpřísněných hygienických podmínek.

Vaše případné dotazy a obavy probereme a doladíme v průběhu docházky. 

Publikováno: 8. duben 2021