Znovuotevření MŠ - 25.5.2020

Znovuotevření MŠ - 25.5.2020

Vážení rodiče,

od pondělí 25.5.2020 se znovu otevře mateřská škola. 

Vzhledem k současné situaci, související s pandemií COVID-19, si Vás dovolujeme upozornit na přísná pravidla, který mi se bude naše školka řídit. 

Prosíme o důkladné přečtení  pravidel a zvážení umístění dítěte do školky. 

 

Pokud se rozhodnete, že Vaše díte nastoupí, prosím přihlašte jej na telefon školní jídelny ke stravování do pondělí 18.5. (stačí i SMS, tel.: 702 047 927). Děti které nebudou nahlášeny budou automaticky ze stravy odhlášeny a omluveny i ve třídách. 

Každý zákonný zástupce musí před nástupem dítěte do MŠ podepsat seznámení s vymezením rizikových skupin a čestné prohlášení, že dítě nemá příznaky virového onemocnění.

Formuláře budou k dispozici ve školce. Pokud si jej chcete vyplnit doma, je ke stažení zde: Čestné prohlášení

1, Při prvním vstupu do mateřské školy je zákonný zástupce povinen podepsat písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění za posledních 14 dnů (kašel, rýma, zvýšená tělesná teplota, horečka, ztráta chuti, čichu¨a písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených ministerstvem zdravotnictví.

2, Do mateřské školy je přijato dítě jen zcela zdravé! To znamená bez jakýchkoliv příznaků respiračního onemocnění - rýma, kašel, zvýšená tělesná teplota nebo horečka. Dětem bude při vstupu do školky měřena tělesná teplota pomocí bezkontaktního teploměru. Od hodnoty 37,0 stupnů nebudou přijaty do školky. Rodič předá dítě pedagogickému pracovníkovi vždy s ústní informací, že dítě netrpí žádnými projevy respiračního onemocnění a cítí se zdrávo.

3, V případě, že se během dne u dítěte objeví známky respiračního onemocnění, bude neprodleně telefonicky kontaktovám rodič, který je povinnen si pro dítě okamžitě (v co možná nejkratším časovém úseku) do mateřské školy přijet.

4, U dětí, které trpí alergií je nutné donést písemné potvrzení od lékaře, že je dítě léčeno alergologem a v období, které specifikuje lékař ve zprávě, je projev rýmy a kašle alergického původu. Bez této zprávy není možné, aby dítě setrvalo v kolektivu.

5, Nošení roušky není v prostorách MŠ povinné pro děti ani pedagogické pracovníky.

6, Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vzahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními. Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu a dodržování rozestupů 2m.

Žádáme Vás, abyste tato pravidla respektovali. Respektováním a dodržováním těchto pravidel chráníte nejen své děti, ale také sebe a v neposlední řadě i nás pedagogické pracovníky a provozní personál mateřské školy.

Publikováno: 11. květen 2020