Zápis 2020/2021

Zápis 2020/2021

Ředitelka Mateřské školy Prusinovice oznamuje, že zápis k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2020/2021 proběhne:

6. května 2020 v době od 8:00 do 14:00

v kanceláři Mateřské školy Prusinovice.

K zápisu si vezměte:
vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání potvrzenou lékařem
rodný list dítěte
platný občanský průkaz zákonného zástupce

ZMĚNA

Vzhledem k současné situaci v České republice nebudeme vydávat žádosti o přijetí osobně v MŠ, ale jsou ke stažení zde: Žádost o přijetí do MŠ 2020/2021

Termín zápisu 6.5.2020 zůstává zatím stejný. O případných změnách budete informováni zde na webových stránkách, prosíme proto o jejich průběžné sledování. Děkujeme.

Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2020/2021

Pro případ, že počet žádostí o přijetí převýší počet volných míst, stanovuje ředitelka školy tato kritéria:

1.   Poslední rok před zahájením povinné školní docházky do základní        školy, tj. děti, které dosáhnou věku 5 let do 31. 8. 2020 8
2.   Trvalý pobyt v příslušném školském obvodu MŠ 1
3.   Věk dítěte: 4 roky dosažené k 31. 8. 2020
                       3 roky dosažené k 31. 8. 2020
                       2 roky dosažené k 31. 8. 2020

3

2

1

4.   Bydliště dítěte v Prusinovicích  1

5.   Sourozenec, který je již v MŠ přijatý a bude se v MŠ vzdělávat i                      v následujícím roce

3

                          

Postup:

Každému žadateli (dítěti) budou přiděleny body za splněná kritéria. Podle počtu přidělených bodů bude stanoveno pořadí žadatelů. Žadatelé se shodným počtem přidělených bodů budou dále řazeni podle data narození (od nejstaršího po nejmladší).

O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhoduje ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost.Publikováno: 3. únor 2020