Zápis 2019/2020

Zápis 2019/2020

Ředitelka Mateřské školy Prusinovice oznamuje, že zápis k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2019/2020 proběhne:

6.května 2019

v době od 8:00 do 14:00

v kanceláři Mateřské školy Prusinovice

K zápisu vezměte:

  • vyplňěnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání potvrzenou lékařem
  • rodný list dítěte
  • platný občanský průkaz zákonného zástupce

Formuláře k zápisu si můžou rodiče vyzvednout v MŠ dne 8.dubna 2019 v době od 10:00 do 15:00

Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro rok 2019/2020

Pro případ, že počet žádostí o přijetí převýší počet volných míst, stanovuje ředitelka školy tato kritéria:

1. Poslední rok před zahájením povinné školní docházky do základní školy, tj. děti, které dosáhnou věku 5 let do 31. 8. 2019                        8 bodů

2. Trvalý pobyt v příslušném školském obvodu MŠ                                                                                                                                             1 bod

3. Věk dítěte:     4 roky dosažené k 31. 8. 2019                                                                                                                                                      3 body
                          3 roky dosažené k 31. 8. 2019                                                                                                                                                       2 body
                          2 roky dosažené k 31. 8. 2019                                                                                                                                                       1 bod

4. Bydliště dítěte v Prusinovicích                                                                                                                                                                          2 body

5. Sourozenec, který je již v MŠ přijatý a bude se v MŠ vzdělávat i v následujícím roce                                                                                     1 bod

Postup:
Každému žadateli (dítěti) budou přiděleny body za splněná kritéria. Podle počtu přidělených bodů bude stanoveno pořadí žadatelů. Žadatelé se shodným počtem přidělených bodů budou dále řazeni podle data narození (od nejstaršího po nejmladší).
O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhoduje ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost.

Bc. Gabriela Navrátilová
ředitelka MŠ

Publikováno: 14. březen 2019